opdrachten

Psychiatrie en filosofie

Edvard Munch: Melancholie, 1893
Edvard Munch: Melancholie, 1893

Symposium Stichting Psychiatrie en Filosofie 12 april 2012

 

Lezing:

Ervaringsdeskundigheid: een veranderend perspectief

 

Eerste alinea's lezing  

In de geschiedenis van de patiëntenbeweging in de psychiatrie spelen solidaire hulpverleners een belangrijke rol. Zo vergelijkt de Leidse psychiater Jef Teuns bij de aftrap van de cliëntenbeweging in 1972 het ouderwetse inrichtingssysteem met een concentratiekamp. Die eerste felle jaren van de gekkenbeweging kwamen de misstanden in de psychiatrie goed aan het licht. En psychiatrische patiënten begonnen voor het eerst, met honderden tegelijk, hun mond open te doen.

 

In die atmosfeer nam een tumulteuze ledenvergadering van de kersverse Cliëntenbond in 1974 het besluit dat voortaan alleen patiënten en ex-patiënten lid mochten worden. Sleutelbegrippen waren: het ontwikkelen van zelfbewustzijn, onderlinge solidariteit en wederzijdse steun.' Die eigen identiteit van patiënten en het uitwisselen hierover leverde de eerste ervaringskennis op, al werd dat toen nog niet zo benoemd. Tegelijk werden goedwillende familieleden, hulpverleners en andere betrokkenen radicaal buitengesloten. Het leidde tot een verwijdering die tot ver in de jaren tachtig zou duren. (...)

 

Neem voor de rest van de lezing, of andere lezingen contact op via: https://schrijfwerklauriergracht.nl/home/5