PETRA  HUNSCHE

Met haar boek 'De strijdbare patiënt (2008) zette zij de geschiedenis van de 'gekkenbeweging' op de kaart. Een opvolger van dit handboek staat nu op stapel. Petra Hunsche beschreef deze geschiedenis in 2016 ook voor de Canon Sociaal werk: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_cbg/index.php

 

Na haar boek over de moderne daklozenopvang (2013), met reportages voor de Amsterdamse straatkrant, trad Hunsche toe tot de redactie van Z!. Eerder (1978 tot '99) werkte zij als stadsverslaggeefster in Amsterdam, vooral in migrantenmilieus en veel op straat. 

 

Daarnaast schreef zij als journalist/activist tot 1983 voor de vredesbeweging; vanaf 1990 voor de cliëntenbeweging in de ggz. Zij werkte vanaf die tijd ruim twintig jaar voor het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) bij het Trimbos-instituut en andere vakbladen. Soms nog een verhaal of een serie voor een dagblad. De laatste jaren tot haar pensioen als journalist begin 2020, verdiepte Hunsche zich in social media en burgerjournalistiek. Dit leidde tot een vaste figuur bij Z! (Agaath van de Straat). Zie ook: https://www.facebook.com/zetkrant

 

Hobby en werk treffen elkaar af en toe in schrijfbegeleiding en eindredactie. Zie: https://www.schrijfwerklauriergracht.nl/home/1

 

Amsterdam en (geschiedenis) schrijven zitten in de genen; de familie woonde er eeuwenlang in de binnenstad, haar Achterhoekse grootmoeder was onderwijzeres en evenals haar vader schrijft Petra Hunsche (1954) graag poëzie, naast dagboek, verhalen, columns en brieven. Eigen (schrijf)werk in permanente ontwikkeling. In 2005 publiceerde zij - onder druk van het behoud van haar atelier/werkplaats - de dicht- en verhalenbundel Een umlaut op de psyche/Scherp Dons. Zie voor de boeken verder: 

https://schrijfwerklauriergracht.nl/home/6

 

En volg iets van haar actuele journalistiek/activistische werk via:

https://schrijfwerklauriergracht.nl/bloggum/

 

 

Fb-club in de keuken van de A
Fb-club in de keuken van de A'damse straatkrant Z! (2014)

HET GEHEIM VAN TEAMWORK

Kort interview met Petra Hunsche over haar visie, uit het boek van Martijn Vroemen: 'Team op vleugels' (2009).

Klik op onderstaande pijl:

boekmartijn_2.pdf

 

PAUL REINSHAGEN (1938-2016)

Samen met collegajournalist Paul Reinshagen ontwikkelde Petra Hunsche in 2009 een Masterclass Digitale Stadsjournalistiek zie https://goo.gl/Njx55.

 

Hun werkwegen liepen daarna weer uiteen, zie voor Paul: https://www.biobasedpress.eu/nl/oprichters/ - maar zij bleven elkaar wekelijks zien aan de redactietafel, thuis of in café Brandstof aan de rand van de Jordaan.

 

Paul overleed 23 februari 2016 na een ziekte van twee jaar op 78-jarige leeftijd. Klik op de link hieronder voor zijn I.M. in de Jordaankrant, dat hij grotendeels zelf schreef:

 

naamloos.jpg